Рудплан - Вашиот партнер во рударскиот бизнис

Рударство и геологија PDF Печати Е-пошта

Од почетокот на истражувачките работи, преку геолошките проценки, до развојот и проектирањето на рудникот и рударските операции, Рудплан обезбедува цврст пристап до сложената задача за одредување и потоа развивање на рентабилен рудник.

Искуството на Рудплан во рударскиот сектор опфаќа цел опсег на услуги и минерали. Рудплан работи со тимот на клиентот за да ги подготви опфатните, предфизибилити и физибилити студиите, рударските операции од голем размер, проектирањето, плановите за затворање на рудникот и плановите за управување со животната средина за да ги лимитира насоките наметнати од законодавните тела за рударските операции. Оваа работа успешно се обезбедува за клиентите на локалниот пазар.

Услуги:

  • Геологија/истражување
  • Површинска експлоатација
  • Подземна експлоатација
  • Проектирање рудници
  • Дупчење и минирање
  • Одржување рудници