Рудплан - Вашиот партнер во рударскиот бизнис

Ревизии (рударство, постројки за подготовка) PDF Печати Е-пошта

Целта на сите постројки во рударските проекти е да се ископува и да се вади вредниот материјал со имплементирање на најефикасните и најрентабилните методи. Првиот чекор во изведбата на процесот на ревизија е да се нанишанат сите критични области и тесни грла во рударската операција, од рудникот до финалниот производ, за да се идентификуваат аспектите кои не се ефикасни.

Инженерскиот тим на Рудплан, со неговото практично знаење, искуство и врвни алатки за оптимизација, обезбедува најефикасни решенија за подобрување на вкупното работење.